Gaza Blackout

10 December 2013

Gaza City, Gaza

Al Mansura Street

 

Gaza’s only power station closed in November, after it ran out of diesel. For years, supply from the Israeli grid had been intermittent, and electricity cuts due to fuel shortages had long been a daily occurrence. Torrential rain and severe flooding in Gaza in December led to even longer blackouts than usual. Alternative diesel supplies had previously been smuggled into Gaza from Egypt, through tunnels running under the frontier. But earlier in the year, the Egyptian military—which had overthrown a Muslim Brotherhood government sympathetic to Gaza’s Hamas rule—had closed most of the tunnels. In response to the flooding, Israel temporarily lifted its blockade and permitted an emergency supply of 450,000 liters of fuel, paid for by Qatar, into Gaza. The power station gradually resumed operation, but Gaza’s infrastructure remains inadequate to meet its energy needs.

Gaza’s enige energiecentrale viel in november stil, omdat de diesel op was. De toevoer van het Israëlisch hoogspanningsnet schommelde al jaren, en stroomuitval wegens brandstoftekort kwam al lang met grote regelmaat voor. In december leidden stortbuien en zware overstromingen in Gaza tot nog langduriger black-outs dan gewoonlijk. Vroeger werden alternatieve dieselvoorraden vanuit Egypte naar Gaza gesmokkeld via de tunnels die onder de grens doorlopen. Eerder in het jaar had het Egyptische leger — dat de regering van de Moslimbroederschap had afgezet, die Hamas ondersteunde — de meeste tunnels echter afgesloten. In reactie op de overstromingen hief Israël de blokkade tijdelijk op en stond een noodlevering van 450.000 liter brandstof toe, gefinancierd door Qatar. De energiecentrale werd geleidelijk weer opgestart, maar de stroomvoorziening van Gaza blijft ontoereikend om aan de totale energiebehoefte te voldoen.

Location

Gaza City, Palestinian Territory

Technical information

Shutter speed: 32
ISO: 400
F-Stop: 4.0
Focal Length: 35.0 mm
Camera: M9 Digital Camera

Gianluca Panella
Nationality:
Italy
About:
Gianluca Panella is an independent italian photojournalist focused on social reportage, current affairs, and portraits. He has traveled to the Balkans, Egypt, Haiti, Lebanon, Morocco, Sudan, the United States, Europe, Israel and the Palestinian Territories. His photography has been featured in a variety of Italian and international publications.