Bonobos - our unknown cousins

01 June 2011

Bonobos sind neben den Schimpansen unsere nächsten lebenden Verwandten und eine der Primatenarten, die am wenigsten erforscht worden ist. Im Gegensatz zu den Schimpansen, die angriffslustig sind und ihr Gebiet verteidigen, sind Bonobos friedfertige Lebewesen, die Sex zur sozialen Kommunikation zu verwenden scheinen. Sex beschränkt sich für Bonobos nicht auf die Begattung während der fruchtbaren Periode der Weibchen, sondern kommt in allen Geschlechterkombinationen und in verschiedenen Situationen wie Begrüßung, Abbau von Spannungen und als Ausdruck von Versöhnung vor.

Salonga National Park, Lui Kotale, Democratic Republic of Congo

A young female bonobo rests after a large meal. Her lips are colored orange by mud she has eaten to counteract toxins in unripe fruit she consumed.

 

Bonobos, along with chimpanzees, are our closest living relatives. They are also among the least-studied of primates. Unlike chimpanzees, who are territorial and combative, bonobos are relatively peaceful creatures, and appear to use sex as a means of social communication. Sex, for bonobos, is not restricted to male-female copulation during the female’s fertile period, but includes various gender combinations, and occurs in a variety of situations, including greeting, relieving tension, and as an expression of reconciliation.

Avec les chimpanzés, les bonobos sont nos plus proches parents vivants et les primates les moins étudiés. Contrairement aux chimpanzés, territoriaux et agressifs, les bonobos sont des créatures relativement pacifiques pour qui les relations sexuelles semblent être un moyen de communication sociale. Chez les bonobos, elles ne se limitent pas à la copulation mâle-femelle pendant la période de fertilité de la femelle, mais incluent différentes combinaisons de partenaires et ont lieu dans différentes situations telles que le salut, la détente, et en signe de réconciliation.

Een vrouwtje doet een middagdutje in een nest dat ze zojuist heeft gebouwd,in een bos bij Kokolopori, Democratische republiek Congo (DRC).

 

Van alle levende diersoorten staan bonobo’s samen met chimpansees het dichtst bij de mens. Tegelijk zijn ze een van de minst bestudeerde primaten. Anders dan chimpansees, die territoriaal en strijdlustig zijn ingesteld, zijn bonobo’s relatief vreedzame dieren die seks als een communicatiemiddel gebruiken. Seks beperkt zich voor bonobo’s niet tot de paring tussen mannetjes en vrouwtjes tijdens de vruchtbare periode, maar kan uit verschillende geslachtscombinaties bestaan en onder diverse omstandigheden plaatsvinden, onder andere als begroeting, ter verlichting van spanningen of als uitdrukking van verzoening.

Location

Salonga National Park, Democratic Republic of the Congo

Christian Ziegler
Nationality:
Germany
About:
Christian Ziegler is a photojournalist specializing in natural history and science-related topics. He is a regular contributor to National Geographic magazine and has been widely published in other magazines such as Geo, Smithsonian, and BBC Wildlife. A tropical ecologist by training, Ziegler has worked in tropical rainforests on four continents, and for the past ten years has been an associate for communication with the Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) in Panama.
Commissioner:
for National Geographic magazine

Photographer multimedia