Koninklijke onderscheiding voor Vincent Mentzel (in Dutch)

Vincent Mentzel

Op vrijdag 27 april heeft Vincent Mentzel, fotograaf van NRC Handelsblad en oud-bestuurslid van de Stichting World Press Photo, een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van de Burgemeester van Rotterdam, de heer mr. I.W. Opstelten, in het Stadhuis van Rotterdam. Hij is gedecoreerd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 1981 trad Vincent Mentzel toe tot het bestuur van de Stichting World Press Photo. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het voortbestaan van de stichting. Als staffotograaf van NRC Handelsblad had Mentzel al verscheidene prijzen gewonnen in de jaarlijkse World Press Photo wedstrijd, bij welke hij later als jurylid en secretaris optrad. Daarnaast heeft hij namens World Press Photo plaatsgenomen in jury's van andere internationale fotografiewedstrijden. Vincent Mentzel is ook betrokken geweest bij diverse educatieve projecten van de organisatie. Zo trad hij op als tutor bij seminars in Beiroet (1995) en Peking (1996). Eind 2005 is hij na 25 jaar afgetreden als bestuurslid.

Mentzels belangeloze en enthousiaste ondersteuning van de fotografische infrastructuur heeft zich niet beperkt tot World Press Photo. Sinds 1996 is hij bestuurslid van de Stichting Fonds Anna Cornelis te Leiden, die fotografische projecten financieel mogelijk maakt. Sinds de oprichting in 2000 is hij tevens bestuurslid van het toonaangevende Foam_Fotografiemuseum Amsterdam.

Naast zijn 25 jaar lange, onbezoldigde werk voor World Press Photo, kan niet worden voorbijgegaan aan Mentzels eigen fotografie. Hij heeft vele belangrijke foto-opdrachten vervuld, geëxposeerd en boekbijdragen geleverd en is voor zijn werk vele malen onderscheiden bij de Zilveren Camera, World Press Photo en in het buitenland. Zijn foto's vormen een onmiskenbare bijdrage aan het tijdsbeeld van Nederland.

World Press Photo ontvangt steun van de Nationale Postcode Loterij en wordt wereldwijd gesponsord door Canon en TNT.

About World Press Photo

World Press Photo organizes the leading international contest in visual journalism. The foundation is committed to supporting and advancing high standards in photojournalism and documentary storytelling worldwide. Its aim is to generate wide public interest in and appreciation for the work of photographers and other visual journalists, and for the free exchange of information. The activities include organizing annual photojournalism and multimedia contests and global exhibition tours. The Academy programs strive to stimulate high-quality visual journalism through educational programs, grants and by creating greater visibility through a variety of publications. World Press Photo is an independent, non-profit organization with its office in Amsterdam, the Netherlands, where it was founded in 1955.

For further information, please contact:

The press department at World Press Photo, or tel. +31(0)20 676 6096.

Press
Downloads

INFO

Please click here to view our press kits, request information for media promotions and register for access to the download area.

Highlights

About the World Press Photo Foundation