Saitama, Japan

Aeon Lake Town Kaze, Saitama, Japan

6 September 2017 to 18 September 2017
Aeon Lake Town Kaze, 2017 Exhibition

Visitors information

Aeon Lake Town Kaze

4-21-1 Higashimachi

Koshigaya City, Saitama, 343-0826

Japan


http://laketownkaze-aeonmall.com/

Visiting hours

TBC

Event Location

4-21-1 Higashimachi, Koshigaya City, Saitama, 343-0826, Japan