J. Scott Applewhite

Photographer, USA

1986, 3rd prize singles, Humor

profile

WORLD PRESS PHOTO INVOLVEMENT